Witryna 
Poznańskiego Konkursu Matematyczngo 
Klas Trzecich Szkół Podstawowych  
organizowanego przez 
Szkołę Podstawową nr 20 im. Stefana Batorego w Poznaniu
 Start 
PITAGORASEK